A "Meteorológiai állomás" kedvezmény akció részvételi feltételei

 

1.    Részvételi feltételek

Az akcióban részt vehet minden olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes magánszemély, akinek állandó lakcíme Magyarországon van továbbá a Magyarországon bejegyzett jogi személyek. Az akcióban nem vehetnek részt a FarmFacts Hungary Kft. munkatársai, és a velük egy háztartásban élő hozzátartozóik. Továbbá az akcióban csak az vehet részt, aki a 2020.09.07 és 2020.12.31 23:59 időpont között (akciós időszak) 

  • felkeresi a www.nextfarming.hu/kezemben weboldalt (landingpage).
  • vagy kitölti a landingpage kapcsolatfelvevő űrlapját  és az "Űrlap beküldése" kapcsolóra kattint.
  • elfogadja az Adatvédelmi tájékoztatót és a Részvételi feltételeket
  • a kapcsolatfelvételi űrlapot hiánytalanul kitölti és elküldi

Többszörös részvétel nem lehetséges.

 

2.    Kizárás a részvételből

A FarmFacts Hungary Kft. Jogosult a résztvevőt az akcióból kizárni, amennyiben a résztvevő megsértette a részvételi feltételeket. Különösen megalapozza a kizárást, ha a résztvevő többszörösen jelentkezett az akcióra. Amennyiben egy kizárási ok utólag kerül megállapításra, úgy a FramFacts Hungary Kft. jogosult a kedvezmény utólagos törlésére.

 

3.    Az ajánlat és a lebonyolítás

Azok a vásárlók, akik megfelelnek a részvételi feltételeknek, jogosultak egy darab NEXT Meteorológiai állomás  megvásárlására 3,5% árengedménnyel.

Az árkedvezmény feltétele a meteorológiai állomáshoz tartozó szoftvertámogatási (service) szerződés megkötése, mely egy éves előfizetés.

A kedvezményre jogosultat legkésőbb 14 nappal az űrlap beküldése után az ott megadott telefonszámon  keresni fogja a FarmFacts Hungary Kft. Illetékes munkatársa. A megbeszélés után a kedvezményre jogosult e-mailben kapja meg a kötelező érvényű árajánlatot és megrendelőt. A kedvezményre jogosult 10 munkanapon belül köteles az aláírt megrendelőt az info@farmfacts.hu e-mail címre küldeni.

Az aláírt megrendelő egy eredeti példányát vagy személyesen átadja a FarmFacts Hungary Kft. Illetékes munkatársának vgy postai úton eljuttatja a FarmFacts Hungary Kft. székhelyére (H-7400 Kaposvár, Roboz I. U. 7). 

Amennyiben a kedvezményre jogosulttal nem sikerül felvenni a kapcsolatot illetve  nem küldi vissza az aláírt megrendelőt a határidőn belül, úgy automatikusan elesik a kedvezménytől. Az űrlapon megadott elérhetőségek helyességéért kizárólag a résztvevő szavatol.

A kedvezmény készpénzre váltása vagy más termékre történő beszámítása nem lehetséges. Az ajánlat nem ruházható át harmadik személyre.

 

4.    Az ajánlat megszakítása

A FarmFacts Hungary Kft. Fenntartja magának a jogot az ajánlat előzetes bejelentés nélküli megszakítására, ha erre alapos oka van. Alapos oknak számít különösen minden olyan esemény, mely az akció lebonyolítását zavarja vagy lehetetlenné teszi, mint pl. vírusfertőzés a honlapon, egyéb szoftver- és hardverhibák és egyéb technikai és/vagy jogi okok. Amennyiben ezen okok valamelyikét egy résztvevő okozza, úgy a FarmFacts Hungary Kft. jogosult kártérítési igénnyel fellépni a felelőssel szemben.  

 

5.    Korlátozott felelősség

A FarmFacts Hungary Kft. szándékosság vagy szándékos gondatlanság esetén teleje felelősséggel tartozik a jogszabályi előírások keretein belül. A termékfelelősséggel kapcsolatban az életet, a testi épséget és az egészséget veszélyeztető károk esetén a FarmFacts Hungary Kft. felelőssége gondatlanság esetén is fennáll. Ezen túlmenően más felelősség nem áll fenn.

 

6.    Adatvédelem

Ön abban az esetben vehet részt az akcióban, amennyiben Ön a személyes adatainak használatához az alábbi mértékben hozzájárul.

a. Szenélyi adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása

Rögzítésre kerülnek minden résztvevő esetén azok a személyes adatok, melyeket a részvételi űrlap kitöltésével megad: Vezetéknév-, Utónév, telefonszám, cégnév, postai cím (utca, házszám, irsz, helység), e-mai cím.

b. Az adatok tárolása és használata

Minden adat elektronikusan kerül tárolásra. Az adatok gyűjtése, tárolása és feldolgozása a FarmFacts Hungary Kft. által történik.  Személyes adatok nem kerülnek átadásra harmadik félhez. A személyes adatok kezelése bizalmasan történikés kizárólag az akcióval kapcsolatban kerül felhasználásra és a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési idő lejárta után törlésre kerülnek. 

c. Tájékoztatáshoz való jog

Önnek joga van tájékoztatásra az Ön személyes adatainak a használatáról. Kérésre bármikor teljeskörű és ingyenes felvilágosítást kérhet az Ön személyes adataival kapcsolatban. Ehhez elegendő egy értelemszerűen megfogalmazott E-mail küldése az info@farmfacts.hu címre. Adott esetben igazolnia kell, hogy Ön jogosult tájékoztatást kérni.

d. Visszavonáshoz való jog

Ön a személyes adatainak tárolásához és használatához adott hozzájárulását bármikor indoklás nélkül visszavonhatja. Ehhez elegendő egy értelemszerűen megfogalmazott e-mail küldése az info@farmfacts.hu címre. Ugyanezen a módon kérheti adatainak helyesbítését is.Az adatkezeléshez való hozzájárulás visszavonása esetén az érintett személyes adatok haladéktalanul zárolva lesznek az adatbankban, majd ezt követően törlésre kerülnek. 

 

A FarmFacts Hungary Kft. teljes Adatvédelmi tájékoztatója itt tekinthető meg.

Kérdés és megjegyzés esetén használja az info@farmfacts.hu e-mail címet.

 

7. Egyéb rendelkezések

Az akcióra a német jog az irányadó. A Németország területén kívül alkalmazandó mindenkori fogyasztóvédelmi jog kivételt képez jelen rendelkezés alól.