A FarmFacts GmbH adatvédelmi tájékoztatója

Verzió: 2018 július

Tartalom

1. Ki felelős az adatok kezeléséért és kihez tud Ön fordulni?

2. Milyen adatok kerülnek feldolgozásra és honnan származnak ezek az adatok?

3. Milyen célból és milyen jogi alapon történik az adatok kezelése?

4. Személyes adatok kezelése marketing célokra

5. Fizetőképesség adatainak kezelése

6. Azon adatok kezelése, melyeket a felhőalapú és az asztali szoftverben rögzítettek

7. Ki fér hozzá az adataimhoz?

8. Mennyi ideig tárolják az adataimat?

9. Álláskeresők adatainak kezelése

10. E-mail kommunikáció

11. Milyen adatok kerülnek rögzítésre a weboldal felkeresése során?

12. Átadásra kerülnek személyes adatok harmadik országba?

13. Milyen adatvédelmi jogaim vannak?

14. Köteles vagyok személyes adatokat rendelkezésre bocsátani?

Az Ön személyes adatainak védelme, számunkra rendkívül fontos. Ezért kizárólag a törvényi szabályozás keretein belül kezeljük az Ön személyes adatait (röviden „adatok“). Ezzel az adatvédelmi tájékoztatóval szeretnénk Önt informálni arról, hogy adatait cégünk hogyan kezeli, továbbá arról, hogy Önnek milyen jogai és lehetőségei vannak személyes adatainak védelmében az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) szabályai szerint.

1. Ki felelős az adatok kezeléséért és kihez tud Ön fordulni?

Ki felelős az adatok kezeléséért és kihez tud Ön fordulni? Felelős a FarmFacts GmbH, Rennbahnstr.7, 84347 Pfarrkirchen, E-Mail: datenschutz(at)farmfacts(dot)de, Tel: +49 8561 9999 111

A FarmFacts GmbH külső adatvédelmi felelőse a datenschutzbeauftragter(at)baywa(dot)de e-mail címen érhető el.

 2. Milyen adatok kerülnek feldolgozásra és honnan származnak ezek az adatok?

Azokat az adatokat kezeljük, melyeket Öntől kaptunk az üzleti kapcsolatunk keletkezése és fenntartása folyamán. Ezen kívűl még olyan adatokat kezelünk, melyeket különböző információs forrásokból, nyilvánosan hozzáférhető adatbankokból (pl. cégjegyzék, földhivatal, médiák) kapunk, vagy olyan cégektől származnak, melyekkel tartós partneri viszonyban vagyunk és megbízható az információ.

A személyes adatok köre:

 • az Ön képviselője, cégnév, cégjegyzékszám adószám, üzemi azonosító, cím, kapcsolattartó elérési adatai (Email, telefonszám, fax)
 • fizetési adatok
 • a felhőalapú és az asztali alkalmazásokban rögzített törzsadatok
 • művelt terület, munkatársak száma, és egyéb szakmai információk (pl. táblák, gépek, vetőmag)
 • használati adatok (pl. mikor, melyik modult használta, milyen gyakran jelentkezett be)
 • információk az üzleti kapcsolat módjáról és tartalmáról, mint szerződési adatok, megrendelések, számla és költséginformációk, vevő és szállító adatok, tanácsadási dokumentumok, személygépkocsi adatok bérlet esetén
 • információk az Ön pénzügyi helyzetéről (pl. fizetőképesség)
 • reklám és üzletkötési adatok
 • dokumentációs adatok (pl. tanácsadási jegyzőkönyv), képek
 • információk az Ön és a FarmFacts GmbH közötti elektronikus kommunikációról (pl. IPcím, bejelentkezési adatok)
 • egyéb adatok, melyeket az üzleti kapcsolat során Öntől kaptunk (pl. személyes megbeszélés)
 • olyan adatok, melyeket mi generálunk a kapcsolati és törzsadatokból pl. igényfelmérés, vevőpotenciál analízis
 • az Ön egyetértési nyilatkozatainak adatai pl. a hírlevél feliratkozásokról
 • fényképek, melyek nyilvános rendezvényeken készültek Önről

 3. Milyen célból és milyen jogi alapon történik az adatok kezelése?

Az Ön adatait az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) és a németországi BDSG 2018 aktuális verziójának megfelelően kezeljük:

- szerződéssel és szerződéskötéssel kapcsolatos kötelezettségek (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, b szakasz):

Az Ön adatainak kezelése termékeink és szolgáltatásaink értékesítése érdekében, beszerzési és logisztikai okokból, valamint a szállítók és vevők nyilvántartásának és kiértékelésének céljából történik. Az adatok kezelése jellemzően az üzleti kapcsolatok és a szerződések végrehajtása kapcsán jelentkezik, például a következő esetekben:

 • vevő és szállítóadatok létrehozása és kezelése
 • megrendelések teljesítése (kiszállítása)
 • részvétel nyereményjátékokon
 • információk küldése, pl. terméktájékoztató kérése

- jogi kötelezettségek teljesítése (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, c szakasz):

Az adatok kezelését különböző jogi előírások teszik szükségessé, pl. a kereskedelmi előírásokból, pénzmosás elleni jogszabályokból, vagy termékfüggő szabályozásokból, mint veszélyes anyagok kezelése.

 - jogos érdek alapján (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, f szakasz):

A jogos érdekek figyelembevétele alapján az adatkezelés túllépheti a szerződés teljesítéséhez szükséges mértéket mind a saját esetünkben, mind harmadik féllel szemben. Jogos érdekek alapján történt adatkezelés többek között a következő esetekben történhet:

 • konzultáció és adatcsere tudakozóhelyekkel és hitelezővédelmi egyesületekkel a fizetőképességről, valamint egy olyan konszern szintű adatbank vezetése, mely alkalmas a közös ügyfelek fizetési problémáinak azonosítására
 • hirdetés vagy marketing
 • A termékek és szolgáltatások irányításának és tovább fejlesztésének érdekében
 • Vevőadatbank vezetése a jogszabályok követésével az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében

- az Ön egyetértésével (GDPR 6. cikk, 1. bekezdés, a szakasz):

Amennyiben Ön hozzájárulását adta adatainak kezeléséhez, úgy az adatkezelés a hozzájárulásban megadott célból és mértékben történik. A hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható, a jövőbe irányuló hatállyal, pl. hírlevelek küldése. Ilyen célból kérem forduljon az 1. pontban megadott kapcsolathoz.

 4. Személyes adatok kezelése marketing célokra

Arra is használjuk az Ön adatait, hogy kapcsolatba léphessünk Önnel rendeléseivel kapcsolatban, bizonyos termékek vagy marketingakciók kapcsán, valamint, hogy olyan termékekről és szolgáltatásokról tájékoztassuk, mely vélhetően érdekli Önt.

Személyes adatainak marketing célú használatához adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, akár teljes mértékben, akár az egyes marketing formákkal kapcsolatban, anélkül, hogy az adatközlés alapköltségén túl más kiadása lenne. Ilyen célból kérem forduljon az 1. pontban megadott kapcsolathoz.

Terméktájékoztató e-mail formájában

A FarmFacts az UWG 7. paragrafus 3. bekezdése alapján jogosult az olyan e-mail címeket, melyeket termékek vagy szolgáltatások megrendelésekor adtak meg, direkt marketing célokra használni hasonló termékek és szolgáltatások esetén. Ezeket a termékajánlásokat a hírlevél előfizetésektől függetlenül küldjük.

Amennyiben Ön a jövőben nem szeretne többet tőlünk termékajánlásokat kapni e-mail formájában, úgy ezt bármikor jelezheti, anélkül, hogy az adatközlés alapköltségén túl más kiadása lenne. Ilyen célból kérem forduljon az 1. pontban megadott kapcsolathoz.

Hírlevél

A hírlevelek kiküldése az úgynevezett Double Opt-In-Eljárás alapján történik, azaz csak abban az esetben küldünk Önnek e-mail formájában hírlevelet, ha Ön kifejezetten megerősítette, hogy aktiválni szeretné a hírlevélküldést. Ekkor elküldünk Önnek egy megerősítő e-mail üzenetet azzal a kéréssel, a levélben lévő linkre történő kattintással erősítse meg, hogy Ön előfizet a hírlevélre.

Amennyiben Ön a jövőben nem szeretne több hírlevelet kapni e-mail formájában, úgy ezt bármikor jelezheti, anélkül, hogy az adatközlés alapköltségén túl más kiadása lenne. Ilyen célból kérem forduljon az 1. pontban megadott kapcsolathoz. Természetesen minden hírlevél tartalmaz az előfizetés lemondására alkalmas linket.

 5. Fizetőképesség adatainak kezelése

 Adattovábbítás a SCHUFA részére

A FarmFacts GmbH az ezen szerződési viszony alapján kezelt olyan személyes adatokat, melyek az üzleti kapcsolat igénylésével, folytatásával és befejezésével kapcsolatosak, továbbá nem a szerződésnek megfelelő viselkedés vagy jogsértő magatartás esetén keletkező adatokat átadja a SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden számára. Az adatátadás jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 6. cikk 1. bekezdés b pontja és 6. cikk 1. bekezdés f pontja. A GDPR 6. cikk 1. bekezdés f pontja szerinti adatátadásra csak akkor kerülhet sor, ha erre a BayWa AG vagy harmadik fél jogos érdekében van szükség, továbbá ennél nem erősebb az érintett személyek alapjogainak és alap szabadságjogainak, valamint személyes adatainak védelme. Az adatcsere a SCHUFA adataival a Polgári Törvénykönyv (505a és 506 paragrafus) által megkövetelt törvényi előírás végrehajtását szolgálja, mely a vevők hitelképességvizsgálatára vonatkozik. A SCHUFA a kapott adatokat feldolgozza és profilképzésre használja (Scoring), hogy a szerződéses ügyfeleinek az Európai Gazdasági Térség és Svájc, illetve adott esetben harmadik ország (amennyiben ehhez egy megfelelőségi nyilatkozat áll rendelkezésre az Európai Bizottságtól) területén információt tudjon nyújtani többek között természetes személyek hitelképességéről. További információ a SCHUFA tevékenységéről a SCHUFA információs lapján érhető el a GDPR 14. cikke alapján, vagy online a www.schufa.de/datenschutz weboldalon.

Adatátadás egyéb tudakozóhelyek számára

A FarmFacts GmbH a következő tudakozóhelyekkel áll még kapcsolatban, annak érdekében, hogy jogos érdek megléte esetén fizetőképességi információ kapjon: Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Wien, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München

Konszernszintű fizetőképességi adatbank használata

Amennyiben jogszerűen fizetőképességi adatokat kapunk egy tudakozóhelyről, úgy azokat egy olyan rendszerben tároljuk, hogy a nemcsak a FarmFacts GmbH hanem a BayWa hitelmenedzselési rendszerében résztvevő konszerntársaságok is hozzáférnek. Ennek az a célja, hogy a közös ügyfelek számára a szerződéskötést egyszerűsítsük és a nemfizetésből származó pénzügyi veszélyeket felismerjük. A fizetőképességi adatbank használatára csak abban az esetben kerül sor, ha az érintett konszerntársaság jogos érdeke ezt megkívánja.

6. Azon adatok kezelése, melyeket a felhőalapú és az asztali szoftverben rögzítettek

A NEXT Farming szoftvercsomag egy portálból áll, melyen az egyes applikációk előfizethetők, kezelhetők és futtathatók, valamint egy egyedi alkalmazásból. Csak olyan adatot tárolunk, mely az Ön által választott NEXT Farming applikáció futtatásáshoz illetve az Ön által választott szolgáltatáshoz, tanácsadáshoz szükséges. Ezek az információk nem automatikusan kerülnek rögzítésre, hanem Önnek kell önkéntes alapon, a rögzítéshez való hozzájárulása után, megadnia. Ezeket a személyes adatokat egy adatbankban tároljuk, melyhez harmadik félnek nincs hozzáférése és külső támadás ellen megfelelő eszközökkel védve van. Ezek az adatok kizárólag olyan adathordozókon vannak tárolva, melyek fizikailag Németországban találhatóak. A fizetési adatok átvitele SSL titkosítás mellett történik. Asztali szoftverek esetén a személyes adatok olyan törzsadatok, melyek az asztali szoftverek és a mobil applikációk közötti adatszinkronizálást, továbbá a licence információk lekérdezését szolgálják és egy Németországban lévő szerveren kerülnek tárolásra. Ezek az adatok speciális interfészformátumban, az asztali szoftvert kezelő felhasználó által kiváltott parancs hatására, kerülnek az asztali szoftver, a szerver és a mobil applikáció között oda-vissza mozgatva.

 7. Ki fér hozzá az adataimhoz?

Amennyiben megbízunk egy szolgáltatót feladatok elvégzésével, akkor is mi maradunk a felelősek az Ön adatainak védelméért. Minden szolgáltató szerződésese kötelezettséget vállal, hogy az Ön adatait bizalmasan kezeli és azokat csak a szolgáltatásával kapcsolatban használja. Az általunk megbízott szolgáltatók abban az esetben kapják meg az Ön adatait tőlünk, amennyiben az általuk végzett szolgáltatáshoz erre szükség van. Ilyen esetek például IT- szolgáltatók, akik a mi informatikai rendszereink működéséért és biztonságáért felelősek, valamint reklámügynökségek a saját hirdetési akcióinkhoz.

Az Ön adatai a FarmFacts GmbH ügyféladatbankjában szerepelnek. A FarmFacts GmbH ügyféladatbankja támogatja a meglévő ügyféladatok minőségének javítását (dupla bejegyzések megszüntetése, elköltözött/elhunyt jelölések, címjavítás), és lehetővé teszi azok kiegészítését nyilvánosan elérhető adatokkal. Ezek az adatok személyre szabott direkt marketing akciókhoz (pl. hírlevél), és célzott online marketing akciókhoz, valamint személyre szabott online shop megjelenéshez használhatók.

Ennek az eljárásnak az a célja, hogy az ügyfél folyamatosan a legfrissebb és számára leginkább releváns információkhoz jusson. Az ügyfélérdeklődések ilyen feldolgozása a GDPR 4. cikke alapján profilkészítésnek számít; egy automatizált döntési mechanizmus azonban nincs használatban.

Amennyiben egy árajánlat/értékesítés egy gyártó honlapján történik, úgy az Ön által megadott adatok közvetlenül a gyártó honlapján lesznek kezelve.

Amennyiben egy partner modul megvásárlása a NEXT Farming Modulok, Applikációk & Szolgáltatások felületen történik, úgy adatok továbbadása csak az Ön előzetes, aktív hozzájárulása esetén történik.

Amennyiben Ön olyan terméket vásárol, mely adatcserét tesz lehetővé ill. igényel a FarmFacts GmbH termékei és a harmadik fél között, úgy ez csak a felhasználó által beállított és kézzel indított szinkronizáció paranccsal történik.

Bizonyos törvényi előírások fennállásának, vagy bűnüldözés esetén hatóságok, bíróságok és külső szakértők is hozzájuthatnak az Ön adataihoz.

Ezen túlmenően szerződéses kapcsolat létesítése és teljesítése során biztosítók, bankok, tudakozóhelyek és szolgáltatók is hozzájuthatnak az Ön adataihoz.

 8. Mennyi ideig tárolják az adataimat?

 Az Ön adatait az üzleti kapcsolat befejeztéig vagy az érvényes garancia, szavatosság, elévülés és a jogszabály által előírt megőrzési idő (pl. kereskedelmi és adóügyi törvények) végéig őrizzük; ezenkívül esetlegesen fennálló jogvita esetén annak befejeztéig, amennyiben ezekre az adatokra mint bizonyíték szükség van.

9. Álláskeresők adatainak kezelése

Amennyiben Ön a BayWa konszern állásportálján keresztül beküldi hozzánk a jelentkezését, úgy az Ön személyes adatait biztonságos környezetben tároljuk, nehogy azok elvesszenek vagy illetéktelen kezekbe kerüljenek. Az Ön jelentkezési adataihoz kizárólag a FarmFacts GmbH és más BayWa konszerntársaságnál a jelentkezéssel kapcsolatban álló és meghatalmazott személyek férhetnek hozzá pl., hogy Önnek adott esetben egy másik állás is felkínálhassunk. A jelentkezési folyamat lezárása (azaz Ön igen vagy nem választ kapott tőlünk) után az Ön adatai maximum 9 hónapig lesznek tárolva. Ön kérheti az adatainak korábbi törlését, de nem korábban mint 5 hónappal a jelentkezési eljárás lezárása után, mert ezen időszak alatt nekünk az adatokat tárolnunk kell, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljünk és hogy a jelentkezések gondos feldolgozása megtörténhessen, amennyiben kérdések merülnének fel a jelentkezéssel kapcsolatban és/vagy az elutasítást meg tudjuk indokolni. Amennyiben Ön az adatait az 5 hónapos időszak leteltével töröltetni szeretné, úgy kérjük írjon egy e-mail üzenetet a bewerberservice(at)baywa(dot)de címre.

 10. E-mail kommunikáció

Kérjük vegye figyelembe, hogy a titkosítás nélküli E-mail küldés nem tekinthető biztonságosnak, mert az elektronikus levél tartalmába illetéktelenek is betekinthetnek és adott esetben manipulálhatják is azt. Ezért azt tanácsoljuk, hogy érzékeny adatokat számunkra ne küldjön e-mail formájában. Álláskeresőként kérjük használja a BayWa konszern állásportálját, ahol a jelentkezési adatait biztonságos módon be tudja küldeni. Amennyiben mégis szüksége lenne arra, hogy érzékeny adatokat e-mail formájában küldjön nekünk, úgy kérjük használja a tartalom titkosítására szolgáló eljárásokat. Erre leírást itt talál.

 11. Milyen adatok kerülnek rögzítésre a weboldal felkeresése során?

Sütik használata

Honlapunk úgynevezett sütiket használ. Ezek olyan kisméretű szöveges fájlok, melyek a böngésző segítségével az Ön készülékén kerülnek tárolásra. Ezek nem okoznak károkat. A sütiket azért használjuk, hogy felhasználóbarát legyen a szolgáltatásunk. Bizonyos sütik addig maradnak az Ön készülékén, amíg Ön nem törli azokat. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy az Ön eszközét, ismételt látogatása esetén felismerjük. Amennyiben Ön ezt nem kívánja, úgy beállíthatja a böngészőjét úgy, hogy az Önt értesíti a sütik elhelyezéséről és Ön azt csak bizonyos esetekben engedélyezi. A sütik kikapcsolása esetén a honlap bizonyos funkció csak korlátozottan működnek.

Web-analízis

A honlapon elemző eszközök segítségével információkat gyűjtünk a látogatók honlap használati szokásairól. Ezek többek között tartalmazzák a felkeresett oldalakat, az ott töltött időt, továbbá általános információkat a számítástechnikai eszközről, úgymint operációs rendszer, képernyőfelbontás, használt böngésző stb. Minden adat anonim módon kerül rögzítésre és nem teszi lehetővé ezen adatok hozzárendelését az Ön személyéhez.

Amennyiben Ön a tracking és a hirdetésfunkciók használatával szemben ellentmondással él, úgy kattintson ide

Google Analytics használata

Ezen kívül a honlap használja a Google Analytics szolgáltatást is, a Google egyik elemző rendszerét. Google Analytics úgynevezett sütiket (kis szövegfájlok) használ, melyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra és lehetővé teszik a honlap Ön által történt használatának elemzését.

Az Ön ezen honlap használatával kapcsolatos, a sütik által létrehozott adatok, (beleértve az Ön IP címét is) a Google egyik szerverére az USA területére kerülnek és lesznek tárolva. Google ezeket az információkat használja arra, hogy az Ön ezen honlap használatát kiértékelje, és riportokat állítson össze a honlap üzemeltetője számára a honlap használatáról és hogy további a honlap és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Adott esetben Google ezen információkat harmadik félnek is átadja, amennyiben ezt jogszabály előírja vagy az a Google megbízásából az adatokat feldolgozza. Google semmilyen formában nem kapcsolja össze az Ön IP címét más a Google által kezelt adattal. Ön a megfelelő böngésző beállítás használatával a sütik telepítését megakadályozhatja, de felhívjuk a figyelmét arra, hogy ebben az esetben nem biztos, hogy a honlap minden funkcióját teljes mértékében használni tudja. A honlap használatával Ön egyetértését fejezi ki az Önről gyűjtött adatok Google általi feldolgozásával az előbbiekben leírt módon és mértékben.

Tájékoztatjuk arról, hogy ez a honlap a Google Analytics szolgáltatást kizárólag az “anonymizeIp()” deaktiváló-Add-on használatával veszi igénybe. Az Ön IP címe csak részlegesen kerül rögzítésre. A honlap látogatójának azonosítása kizárt.

A Google Analytics használatát megakadályozó böngésző Add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) telepítésével Ön ellentmondással élhet. Így közölni tudja a Google Analytics szolgáltatással, hogy az Ön honlap látogatásáról semmilyen információ sem kerülhet átadásra a Google Analytics részére. Az Ön kifejezett egyetértése nélkül nem használunk semmilyen Trackingtools programot arra, hogy észrevétlenül

 • személyes adatokat gyűjtsünk Önről
 • ezeket harmadik félnek vagy marketingplatformnak átadjuk vagy
 • az adatokat az Ön személyes adataival (név, cím stb.) összekapcsoljuk.

A Google remarketing funkciójának használata

Ezen a honlapon használjuk a Google remarketing funkcióját. Ennek a technológiának a használatával, azok a látogatók, akik a honlapot egyszer már meglátogatták, a Google Partner hálózatban célzott hirdetésekkel ismét megszólításra kerülnek. Ennek érdekében Google kis szövegfájlokat (ún. sütik) tárol az Ön számítógépén, melyekkel a honlap látogatását elemzi és célzott termékajánlásokra és az érdeklődésre alapozott hirdetésekre használhatja. önnek lehetősége van a sütik reklámcélra való használatát kikapcsolni. Ehhez lépjen a Google Hirdetésbeállítások oldalára, vagy kikapcsolhatja a harmadik fél sütihasználatát a Network Advertising Initiative honlap segítségével.

 

Közösségi oldal ikonok használata

Honlapunkon közösségi oldal ikonok is találhatók, melyek azonban adatvédelmi okokból inaktív állapotban vannak. Emiatt, ha Ön a honlapunkra lép, alapvetően semmilyen adat sem lesz átadva az olyan közösségi médiának, mint Facebook, Twitter vagy Google +, egy harmadik fél által végzett profilkészítés kizárt.

Egy inaktív közösségi oldal ikon arról ismerhető fel, hogy a színe szürke.

Önnek lehetősége van bármely közösségi oldal ikon aktiválására, amit egy kattintással megtehet, és ezzel egyben belelegyezik az adott közösségi médiával történő kommunikációba. Ha Ön a közösségi oldal ikonok aktiválását elvégezte, akkor bizonyos adatok átadásra kerülnek az adott közösségi médiához, pl. az IP cím, információ a használt böngészőről és operációs rendszerről, a felkeresett honlap, valamint a dátum és az idő. Ezen kommunikáció kapcsán adatok töltődnek le az adott közösségi média szolgáltatójának szerveréről a mi honlapunkra. Az adott közösségi oldal ikon szolgáltatója információt kap arról, hogy Ön milyen meghatározott weboldalalkat keresett fel, és ez független attól, hogy az adott pillanatban a közösségi oldal ikon szolgáltatójánál (pl. facebook) be van-e jelentkezve vagy sem, valamint, hogy az ikonra kattintott-e vagy sem. A szolgáltató ezeket az adatokat az Európai Unió területén kívül is feldolgozhatja és lehetősége van egyéni felhasználói profilok létrehozására is. Nekünk semmilyen befolyásolási lehetőségünk sincs a közösségi média szolgáltatója által végzett adatfeldolgozás módjára, mértékére és céljára.

Egy aktív közösségi oldal ikon megjelenése színes, és már ebben az időpontban – a leírt módon - adatátvitel történik s közösségi média szolgáltatójához. A közösségi oldal ikon egy második kattintás után használható.

 A http://developers.facebook.com/plugins oldalon ad a Facebook további információt a közösségi oldal ikonjáról és az ahhoz kapcsolódó közösségi média szolgáltatásokról. A Facebook ún. adatkezelési szabályzata a http://www.facebook.com/about/privacy weboldalon érhető el.

 A https://twitter.com/logo oldalon ad a Twitter további információt a közösségi oldal ikonjáról és az ahhoz kapcsolódó közösségi média szolgáltatásokról. A Twitter adatkezelési szabályzata a https://twitter.com/privacy weboldalon érhető el.

Profilkészítés ezen honlap felkeresésekor

Honlapunkon profilkészítés folyik, melynek alapja az Ön kattintási tevékenysége. Ez a profilkészítés az Ön fogyasztói élményének javítását célozza, honlapunk felkeresése esetén.

Ezen túlmenően bizonyos szakcikkeket vagy ajánlatokat is javasolni fogunk Önnek az oldallátogatási szokásainak függvényében.

Annak érdekében, hogy ezt megtehessük, kérjük használja a sütiket. Ha Ön ezt nem szeretné, akkor a böngészőjét be tudja úgy állítani, hogy az Önt informálja a sütik elhelyezéséről és Ön ezt csak bizonyos esetekben engedélyezi. A sütik tiltásakor honlapunk működőképessége csökkent mértékű lehet.

Az ügyfélkapcsolati rendszerünk keretén belül is történik profilképzés, mely az Ön vásárlási szokásain és az üzleti megbeszéléseinken alapul.

Egyik esetben sem történik a GDPR értelmében automatikus döntéshozatal.

Hotjar

Felhasználóink igényeinek jobb megértése és honlapunk ajánlatának optimalizálása érdekében használjuk a Hotjar szolgáltatást. A Hotjar technológiájának segítségével jobban megértjük a látogatók tevékenységét (pl. melyik oldalon mennyi időt töltenek el a látogatók, melyik linkre kattintanak, mit szeretnek és mit nem stb.) és ez segít nekünk, ajánlatunkat a felhasználók visszajelzése alapján javítani. Hotjar sütikkel és más technológiákkal is dolgozik, hogy a felhasználóink viselkedéséről és a használt eszközökről információt gyűjtsön (különösen az eszköz IP címe (anonim módon kerül gyűjtésre és rögzítésre), képernyőmérete, az eszköz típusa (Unique Device Identifiers), a használt böngésző, tartózkodási hely (csak ország), és a honlap nyelve). Hotjar ezeket az információkat pszeudonim felhasználói profilként tárolja. Az információkat sem Hotjar sem mi nem használjuk a felhasználók egyedi azonosítására, és ezek az adatok nem kerülnek összekapcsolásra a felhasználó más adataival. A Hotjar adatkezelési szabályzata ezen a weboldalon érhető el.

 Ön ellentmondással élhet a felhasználói profil tárolásával szemben és hogy Hotjar információkat gyűjtsön az az Ön látogatásáról honlapunkon, továbbá a Hotjar Tracking sütik használatával szemben más honlapokon, amennyiben Opt-Out-Link linkre kattint.

 12. Átadásra kerülnek személyes adatok harmadik országba?

Alapvetően tőlünk semmilyen adat nem kerül átadásra harmadik országba. Adatátadásra csak különleges esetben az Európai Bizottság megfelelőségi határozata alapján, szerződéses megállapodás alapján, megfelelő garanciák vagy az Ön kifejezett beleegyezése esetén kerül sor.

13. Milyen adatvédelmi jogaim vannak?

 Önnek bármikor joga van a tárolt adataival kapcsolatban tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez vagy az adatkezelés korlátozásához, joga van a visszavonáshoz az adatainak kezelésével kapcsolatban, továbbá joga van az adatok hordozhatóságához és joga van a tiltakozáshoz az Általános Adatvédelmi Rendelet értelmében.

 Tájékoztatáshoz való jog:

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy kezelünk-e és ha igen milyen mértékben személyes adatot Önnel kapcsolatban.

 Helyesbítéshez való jog:

Ha az Ön általunk kezelt adatai hiányosak vagy hibásak, akkor Ön bármikor kérheti tőlünk azok helyesbítését illetve kiegészítését.

Törléshez való jog:

Ön kérheti tőlünk adatainak törlését, amennyiben mi azokat jogtalanul kezeljük, vagy az adatkezelés aránytalan mértékű vagy az Ön jogos védelmi érdekeit sérti. Kérjük vegye figyelembe, hogy lehetnek olyan okok, melyek egy azonnali törléssel szemben állnak, pl. jogszabályban meghatározott megőrzési kötelezettség.

Az Ön törléshez való jogának észlelése nélkül is azonnal és teljes mértékben töröljük az Ön adatait, amennyiben ezek megőrzését semmilyen jogi vagy törvényi megőrzési kötelezettség sem terheli.

Korlátozáshoz való jog:

Ön kérheti adatainak kezelésének korlátozását, amennyiben

 • Ön az adatok megfelelőségét vitatja és ezt legalább olyan hosszú ideig, ami lehetővé teszi számunkra az adatok helyességének az ellenőrzését
 • Ha az adatkezelés jogellenes, Ön azonban a törlésüket nem fogadja el és ehelyett az adatok használatának korlátozását kéri.
 • Amennyiben nekünk az eredeti cél érdekében már nincs szükségünk az adatokra, Önnek viszont szüksége van ezekre jogorvoslati ügyben védekezési vagy érdekérvényesítési okból
 • Ön tiltakozott személyes adatai kezelése miatt

Hordozhatósághoz való jog:

Ön kérheti tőlünk, hogy az Ön adatait, melyeket a rendelkezésünkre bocsájtott, egy rendszerezett, szokásos és géppel olvasható formában átadjuk Önnek úgy, hogy Ön ezeket az adatokat egy másik felelős számára nehézség nélkül át tudja adni,

 • amennyiben mi ezeket az adatokat az Ön jóváhagyásával gyűjtöttük addig, amíg Ön ezt a jóváhagyást visszavonta, vagy ezek az adatok a köztünk lévő szerződés alapján voltak kezelve, és
 • ez az adatkezelés automatikus eljárással történt.

 Amennyiben technikailag megoldható, úgy Ön kérheti tőlünk adatainak közvetlen átadását egy másik felelős számára.

Visszavonáshoz való jog:

Amennyiben az Ön adatait jogos érdek alapján kezeljük, úgy Ön megnevezhet ezzel az adatkezeléssel szemben olyan okokat, melyek az Ön különleges helyzetéből adódnak, és ellentmondással élhet, ami az itt leírt profilkészítésre is vonatkozhat. Ekkor nem kezeljük tovább az Ön adatait, kivéve, ha olyan jogos védelmi érdekünk fűződik ehhez, amit bizonyítani tudunk és erősebbek az Ön érdekénél, jogánál és szabadságánál vagy az adatkezelés jogorvoslati ügyben a jogok érvényesítését, gyakorlását, vagy a védekezést szolgálja. Személyes adatainak kezelését direkt marketing célokra bármikor indoklás nélkül megtagadhatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Ha Önnek az a véleménye, hogy mi az Ön adatainak kezelésekor a német vagy az európai adatvédelmi jogot megsértettük, akkor kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot a kérdések tisztázásához. Önnek természetesen joga van, a FarmFacts GmbH illetékes felügyeleti szervéhez (Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht) is fordulni.

Amennyiben Ön a fenti jogok valamelyikével élni kíván, úgy kérjük forduljon az 1. pontban megnevezett kapcsolattartó személyhez. Kétség esetén további információt kérhetünk az Ön személyazonosságának megállapításához.

 14. Köteles vagyok személyes adatokat rendelkezésre bocsátani?

Az Ön adatainak kezelése az Önnel kötött szerződés megkötéséhez és végrehajtásához szükséges. Amennyiben Ön ezeket az adatokat nem bocsájtja a rendelkezésünkre, úgy általában kénytelenek leszünk a szerződés megkötését vagy a végrehajtását, vagy egy már meglévő szerződés további teljesítését megtagadni, vagyis a szerződést lezárni. Ön azonban nem kötelezett a szerződés teljesítésén felüli, nem releváns, illetve jogszabály által nem szükséges adatkezeléshez a hozzájárulását adni.